Utvärdering av BAM 2019


Efter en hektiskt period av tentaplugg och examinationer har nu arbetsgruppen för BAM sammanställt ett utvärderingsformulär.

Hjälp oss att göra nästa arbetsmarknadsdag ännu bättre!

Länk hittar du här:
https://form.bthstudent.se/bam/bam-utvardering-student/