Linjeföreningar

Till skillnad från utbildningsföreningar, som verkar under studentkåren, är linjeföreningar fristående organisationer. De fyller däremot samma funktion, nämligen att bedriva utbildningsbevakning samt anordna studiesociala evenemang och andra aktiviteter för de studenter de representerar.

PlanKan: Fysisk Planering. Kontakt via plankan.bth(at)gmail.com.
plankan