Tillsammans är vi starka

”Internationella Kvinnodagen är inte något vi firar – det är något vi uppmärksammar.”

Vad inte alla har koll på är att kvinnodagen inte finns till för att porträttera ett kön över det andra. Kvinnodagen är en dag där vi uppmärksammar den diskrepans som tyvärr än idag existerar i våra sociala strukturer mellan könen. En dag där vi uppmärksammar att trots de många framsteg som görs varje dag i t.ex. teknikens värld så laggar det sociala arbetet efter.

Som högskolestudenter och som framtidens utvecklingledare av såväl tekniska och datavetenskapliga samt samhällsplanerande och omvårdnadshavande lösningar så är det upp till oss att även stå i framkanten av jämställdhetsarbetet. Vår framtid hänger på att vi aktivt jobbar för att lösa problem tillsammans – det finns det inget utrymme för segregering på grund av kön.

I Blekinge Studentkår tar kvinnor allt större del av sin rättfärdigade plats, något som vi alla gemensamt uppskattar och uppmuntrar väldigt mycket. Idag i synnerhet uppmärksammar vi detta och vill göra det tydligt att hos oss är alla välkomna, oavsett kön. Utan de fantastiska kvinnorna i vår organisation hade vi inte varit så bra som vi är idag. Tack, alla ni som lyfter vår studentkår till något helt fantastiskt.

Tillsammans är vi starka.

#bthstudent #bthirl #bth #internationellakvinnodagen