Styrdokument

Styrdokument är samlingsnamnet på de formella dokument som styr Blekinge studentkårs verksamhet. De viktigaste är listade på denna sida. Letar du efter några andra styrdokument som saknas i listorna nedan? Pröva att leta i dokumentarkivet.
Upptäcker du ett fel? Mejla gärna till presidiet(at)bthstudent.se och påpeka det.

Stadga

Stadgan är efter lagarna i Sverige det högsta styrande regelverket för studentkåren. I stadgan går det att läsa om hur val och möten går till liksom hur ekonomin ska skötas och vilka rättigheter medlemmarna har.

Blekinge studentkårs stadga

Åsiktsdokument

Åsiktsdokumenten sammanfattar de åsikter som medlemmarna formellt bestämt att studentkåren ska driva. Blekinge studentkår jobbar efter två tunga åsiktsdokument; det utbildningspolitiska programmet samt åsiktsprogrammet. I dessa dokument tas alla möjliga aspekter som påverkar en students vardag upp. Det handlar om allt ifrån positiv särbehandling till kopplingen mellan grundutbildning och forskning. Genom att skriva motioner (förslag) om förändringar i dessa dokument kan du som är medlem påverka vilka frågor studentkåren driver.
Åsiktsprogrammet

Policydokument, Riktlinjer och handlinsplaner

Studentkåren har flertalet policydokument. Bland annat en om alkohol och narkotika, hur vi förhåller oss till dem och verkar preventivt mot användandet av alkohol och narkotika.
Här hittar du alla våra policydokument, riktlinjer och handlindsplaner

Verksamhetsförordningar

Nedan följer länkar till verksamhetsförordningarna för sektioner inom Blekinge studentkår.

Rotundan
Sexistenz
Smoersex
SIS
Studentkultur i Tiden
Karlskronas Akademiska OrkesterSällskap