Översikt

Här finns information för dig som är intresserad av att vad Blekinge Studentkår arbetar med samt vad du som student kan få ut av oss!

Läs mer om:
– Vårt uppdrag
– Studentinflytande
– Utbildningsbevakning
– Lokal påverkan
– Nationell påverkan
– Medlemmarnas åsikter
– Studentpubarna
– Introduktionsveckorna
– Gratis utbildningar för studenter
– Happenings och evenemang
– Kårexpeditionen

 

Vårt uppdrag

Den viktigaste delen av vår verksamhet riskerar ofta att gå medlemmarna förbi då den är dold i formella möten, utredningar och informella konversationer. Under rubrikerna nedan finner du exempel på några av de saker vi arbetar med.

Tillbaka upp

Studentinflytande

Det är värt mycket för studenterna att kunna bestämma över sin egen studiesituation och därför är studentinflytande en relevant påverkansfråga för alla som studerar. Studentkåren arbetar med dessa frågor i alla högskolans beredande och beslutande organ. Frågorna kan handla om allt från att påverka arbetsmiljön på campus till att förbättra innehållet i enskilda kurser och program. Vi lyssnar på dig som student och tillsätter varje år ett antal studeranderepresentanter, de gräsrotsaktivister som för studenternas talan i högskolans nämnder och organ. Brinner du för att påverka och vill engagera dig lite extra under studietiden kontaktar du oss i kårstyrelsen, vi tar emot allt engagemang med öppna armar!

Tillbaka upp

studenter_i_biblioteket
Foto: BTH

Utbildningsbevakning

I grund och botten handlar utbildningsbevakning om att kontrollera att skolans arbete sköts korrekt så att inga studenter hamnar i kläm. Studentkåren hanterar allt från enskilda studenters problem till hur ett program ska läggas upp för att säkra att det går att få ut examen. Inom organisationen finns det ingen som arbetar lika mycket med detta som Vice Kårordförande med Utbildningsfokus. Till denna person vänder du som medlem dig om du undrar över dina rättigheter och skyldigheter som student eller behöver hjälp med att driva ett ärende, till exempel en tenta som aldrig blir rättad, en lärare som inte lyssnar eller en kurs som inte fungerar.

Studentkåren har även ett antal utbildningsföreningar som är drivna av engagerade studenter som läser just de utbildningar de bevakar. Mer om dessa finns på sidan Utbildningsföreningar.

Tillbaka upp

Lokal påverkan

I vårt dagliga arbete har studentkåren samtal med kommunen och regionen där du studerar kring frågor som har med din studiesituation att göra. Detta handlar exempelvis om bostadssituationen i regionen, tillgänglighet via kollektivtrafik eller regionala aktiviteter där studenter kan medverka.

Tillbaka upp

Nationell påverkan

Blekinge studentkår är medlemmar i SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) och för en aktiv debatt inom organisationen. SFS fungerar som en nationell studentkår som vänder sig direkt mot Departementet och Regeringen istället för enskilda lärosäten. Genom SFS kan vi i Blekinge driva frågor som våra medlemmar tycker är viktiga nationellt och på så vis uppmärksamma dem för andra studentkårer runt om i Sverige så att en ändring genomförs. SFS är en studentdriven organisation som får politikerna att lyssna.

sfslogo

Vi är även med i ett samarbete som heter Samverkande studenter som består av åtta studentkårer spridda över hela landet. Storleksmässigt liknar alla medlemskårerna varandra och har enats om om att skapa grupperingen Samverkande Studenter för att diskutera nationell utbildningspolitik. Samarbetet ger gemensamma röster inom SFS fullmäktige, vilket ökar inflytandet.

samslogga-small

Tillbaka upp

Medlemmarnas åsikter

Studentkåren är medlemmarna och åsikterna som studentkåren driver är de som medlemmarna definierat. Utan medlemmarna har studentkåren ingen åsikt.

Blekinge studentkår har tre tunga dokument som styr allt vi gör.
Stadgan beskriver vad vi får och inte får göra rent regelmässigt, den är satt och godkänd av våra medlemmar.
– Vårt åsikts- och handlingsprogram beskriver vad vi tycker i specifika frågor som kommer upp, både lokalt och nationellt.
– Vårt utbildningspolitiska program går in mer i detalj vad vi tycker i specifika frågor, en bra komma-ihåg-lapp om man väljer att sitta som studeranderepresentant.

Ju fler medlemmar vi blir desto bättre kan vi föra studenternas talan. Med dig som medlem får vi större inflytande och tyngd bakom våra argument! Du är den viktigaste delen i vårt arbete med att skapa en bättre studiemiljö för alla studenter.

Tillbaka upp
hoppande_studenter
Foto: Anna Tarcynska

Studiesocialt

Den sociala biten är ofta den som syns och hörs mest. Här följer ett par exempel som erlagd kåravgift ger dig möjlighet att ta del av.

 

Gratis utbildningar för studenter

I samarbete med studenthälsan anordnas ett par utbildningar under läsårens gång.
På hösten hålls utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering som läses av personer intresserade av att arbeta i någon av våra två kårpubar (eller varför inte extraknäcka på en bar inne i stan?).
Under vårterminen varje år anordnas den mycket uppskattade Phadderutbildningen. Detta är en utbildning för dig som är intresserad av att hjälpa till under kommande Introduktionsvecka och ger dig bland annat färdigheter inom ledarskap och konflikthantering.

 

Studentpubarna

I Blekinge har vi en studentpub på vardera campus. Puben .kauren i Karlshamn och Studentpuben Villan i Karlskrona.

Pubarna ägs av Blekinge studentkår och drivs av pubsektionerna vilka är en del av Studentkåren som helhet. Ekonomiskt driver pubarna sig själva och de studentvänliga priserna kan hållas på grund av ideellt arbete. Inte en krona av din medlemsavgift går till pubverksamheten!
För att få gratis entré till pubarna krävs att man kan uppvisa medlemskap i Blekinge studentkår eller annan SFS-anknuten studentkår. Är man ej medlem i studentkåren men är student vid BTH kan man dock komma på våra kårkvällar ändå, då mot en inträdesavgift. Det finns även möjlighet att hyra lokalerna för egna tillställningar.

Tillbaka upp

Introduktionsveckan

Blekinge studentkårs studiesociala sektioner arrangerar en Introduktionsvecka varje år med översyn från Kårstyrelsen. Det är en minnesvärd vecka för alla deltagare och en fantastisk möjlighet att skaffa vänner för livet. Viktigt att tänka på att högskolans introduktioner inte är som gymnasiets nollningar. Vår introduktionsvecka går uteslutande ut på att ha kul och knyta nya band! Alla aktiviteter är helt frivilliga och du deltar bara på det du känner för. Under en tidigare introduktionsvecka fick regionen Blekinge IQ priset för en fantastiskt bra vecka!

flumme
Foto: Magnus Bellstrand
Tillbaka upp

Happenings och evenemang

Liksom Introduktionsveckan arrangerar de studiesociala sektionerna events under året. Det kan vara allt från temakvällar på kårpuben eller grillning till spelutvecklartävling i skolans lokaler. Vad det än må vara så är det alltid lika uppskattat.

Som enskild student har du dessutom möjlighet att söka medel från Kårstyrelsen för att anordna evenemang du känner saknas. Kontakta styrelsen i god tid för mer information.

Tillbaka upp

Kårexpeditionen

I anslutning till vårt kontor har vi en kårexpedition dit du kan komma för att ställa dina frågor eller köpa medlemskap kontant. Mer information om detta finner du under Kontakt

Tillbaka upp