Organisation

Här finns information för dig som är intresserad av att veta hur Blekinge studentkår är uppbyggt och fungerar.

Struktur

Studentkårens högsta beslutande organ är Fullmäktige, som bestående av 21 personer valda av medlemmarna genom personval. Till fullmäktige kan du som medlem skicka in motioner på saker du tycker ska ändras i studentkårens verksamhet eller sätt att jobba.

Under fullmäktige ligger kårstyrelsen som agerar som ett inom organisationen ytterst ansvarstagande organ.

Under kårstyrelsen och fullmäktige finns sektioner och organ som gör allt för att du som student ska få en så bra tid som möjligt här på BTH. Utbildningsföreningarna jobbar med utbildningsbevakning och övriga sektioner med studiesociala aktiviteter.

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 21 ledamöter varav tre platser är speciellt villkorade för de som studerar vid campus Karlshamn.
Fullmäktige sammanträder två gånger per termin och följer ett relativt fast schema på vilka punkter som behandlas när. Fullmäktige är den beslutande enhet som har den allomfattande makten och ansvaret för studentkåren.
Fullmäktige beslutar om organisationens samlade verksamhetsplan, budget och styrdokument. Dessutom väljer fullmäktige alla interna och externa representanter. Sektionsstyrelser, kårstyrelsen och studentrepresentanter.
Fullmäktige leds av Talmannen.

Du kan kontakta Fullmäktige i sin helhet på adressen fum(at)bthstudent.se

Fullmäktigeledamöter för verksamhetsåret 2018/2019

Talman
Albin Nilsson
talman(at)bthstudent.se

Allmäna platser:

 1. Anna Lagerquist
 2. Elisa Johansson
 3. Nellie Cadeskog
 4. Emil Einerskog
 5. Joel Nyholm
 6. Nikolas Eriksson
 7. Anton Karlsson
 8. Gustav Nilsson
 9. Filip Nyquist
 10. Sofia Carlén
 11. Sofie Nilsson
 12. Tove Söder
 13. Erik Turitz

Karlshamns platser:

    14. Linnéa Rydh

    15. Linus Ekroth

    16. Kevin Kinnunen

    17. Amanda berg

Sektioner

Sektionerna bedriver studiesociala aktiviteter på våra campus. De drivs liksom våra utbildningsföreningar ideellt av engagerade studenter. Läs mer om de olika sektionerna på sidan för sektionerna.

Utbildningsföreningar

Utbildningsföreningar bedriver utbildningsbevakning på ett visst område. Dessa föreningar drivs av engagerade studenter som vill se till att din utbildning har så hög kvalité som möjligt och kan även hjälpa dig om det skulle uppstå några problem. En lista på de olika utbildningsföreningarna och vilka utbildningar de representerar finns under sidan utbildningsföreningar.