Dokumentarkiv


I vårt dokumentarkiv hittar du alla våra styrdokument, mallar, protokoll och handlingar.

Molnets logiska struktur

  • Arkiv – all gammal information
  • FUM-mm – dokument som rör Fullmäktige
  • Kårstyrelsen – dagordning, möteshandlingar samt protokoll från Kårstyrelsens möten
  • Mallar – kvittenser, kvittoredovisning, loggor och dokumentmallar
  • Sektioner – protokoll från KAOS, Pubsektionen, Rotundan, Sexistenz, SIS, SIT och .smoersex
  • Styrdokument – policys, riktlinjer och verksamhetsförordningar
  • Utbildningsföreningar – protokoll från bland annat BITS, BOSS, EKEN, MUK, Mårfin(t), ROOT och ROST

Tryck på knappen nedan för att komma till studentkårens dokumentarkiv

dokumentarkiv