Årets Lärare

Blekinge studentkår delar årligen ut priset för årets lärare. Från år 2002 till år 2011 delades priset ut på akademsik högtid. Från 2012 till 2013 delades priset ut på Studentgalan och från 2014 delas priset ut på Vårbalen.

2002

Stefan Chevul

2003

Henric Johnson

2004

Anette Andersson
”Anette är en mentor för oss studenter och behandlar oss som en jämlike, men med auktoritet av en lärare. Hon är genuint intresserad av hur det går för oss, en fantastisk lärare som förtjänar denna utmärkelse mer än någon annan.”

2005

Stefan Hellmer
”Blekinge studentkår har utsett Stefan Hellmer till Årets lärare 2005 för att han med sitt insprirerande sätt lyckats skapa en enastående läslust och ett engagemang för de egna studierna hos sina studenter.”

2006

Tony Gorschek
”Tony är väldigt bra på att ge oss studenter en genuin förståelse för vad det är vi lär. Förmedlar både kurslitteratur och yrke- samt forskningserfarenheter och lär oss applicera denna kunskap ute i näringslivet. Lär oss att ifrågasätta och reflektera. När en student har klarat av en utav Tonys kurs/er så är denne ypperligt väl rustad för att på ett kompetent sätt kunna arbeta i näringslivet. Han förmedlar och utvecklar kompetens hos sina studenter.”

2007

Stefan Axelsson
”Stefan har ett stort engagemang för det han lär ut till studenterna och han förgyller varje föreläsning. Han tycker att det är kul att förmedla sina kunskaper och berätta om sina erfarenheter och det görs på ett sådant sätt att det överförs till studenterna. Stefan är ärlig och rättvis, lyser upp tillvaron på BTH bara genom att jobba här. Han är fenomenal.”

2008

Patrik Vörén
”För att kunna ge studenter hjälp i tuffa projekt, tekniskt krävande uppgifter och djupgående analyser, behövs inte bara en bra handledare -det behövs en pedagog, tekniker, allvetare och specialist.
Men för att det skall bli en bra kurs eller ett lyckat projekt krävs också engagemang. När vi människor gör något helhjärtat så genomsyrar det hela vår omgivning.

Årets lärare inbjuder med sin positiva energi till både engagemang och skaparlust i kombination med skarpa kunskaper och färdigheter som aldrig överglänser hans ödmjukhet. Han inte bara gör sitt jobb, utan ser till att jobbet andas av meningsfullhet. Även om han har händerna fulla så har han alltid tid över till studenterna.

Årets lärare 2008 är Patrik Vörén.”

2009

Vanja Lindberg

2010

Per Eisele

2011

Eva Fredriksson
”…hon det som sin uppgift att med hjälp av sina egna kunskaper och erfarenheter förmå andra att nå framgång i sina studier, alltid med ett leende på läpparna och ett mycket vänligt, omtänksamt bemötande. Att få Eva som handledare är ett privilegium – hon är i en klass för sig!” (citat ur nomineringen)

2012

Carina Nilsson
Med engagemang och tydlig passion för läraryrket, förgyller Carina studenternas tid på BTH. Hon ställer upp för studenterna och stöttar dem i deras studier som gör att de trivs i sin utbildning.
Utan din kunskap och ditt engagemang vore inte BTH vad det är idag.”

2013

Robert Nyqvist (2013/2014)
”Robert Nyqvist får priset Årets lärare på grund av hans motivation, engagemang och för att han brinner för sitt ämne. Han bistår med hjälp till studenterna och ser till att de får del av information snabbt efter föreläsningen. Han är en omtyckt lärare som förtjänar uppmärksamhet.”

2014

Mikael Roos (2014/2015)
”För sin moderna pedagogik och mycket välstrukturerade kursupplägg. Mikael har ett bra didaktiskt urval och studenten kan lätt se kunskaperna användas i sina framtida yrken.
Mikaels upplägg stöder studenterna i deras kunskapsinhämtning och han ger studenterna olika alternativ för att inhämta kunskap på det vis som passar deras personliga stil.
Mikael väljer mycket relevant och uppskattad kurslitteratur och läsanvisningarna omnämns i nomineringen som “de bästa jag sett någonsin”.
Mikael ser individen och har stor respekt för studenternas tid och personliga mål. Hans extramoment beskrivs av studenterna som roliga och utmanande på ett vis som inspirerar och motiverar dem att nå djupare förståelse.
Mikael finns alltid där när studenter behöver hjälp eller stöd och bemöter dem med en avspänd och trevlig attityd.”

2015

Anders Carlsson

2016

Ingen lärare valdes till Årets Lärare detta året.

2017

Francisco Lopez Luro
”I världen av spelutveckling är 3D-programmering ett högt trappsteg för många att kliva upp på. 3D-programmeringen lägger ett bastant fundament för hela spelutbildningarna och innefattar kunskaper i såväl linjär algebra som programmering och konceptuell visualisering. Som ett fantastiskt stöd för att BTHs spelstudenter ska kunna övervinna denna utbildningsmässiga flaskhalsen finns Francisco Lopez Luro. Francisco möter spelstudenterna tidigt i deras utbildning och lyckas att lära ut ett otroligt avancerat ämne för en väldigt stor mängd juvenila studenter. Franciscos passion för ämnen genomsyrar hela det stora utbildningsmomentet. Hans passion och intresse för ämnet i kombination med en öppen, avslappnad och ödmjuk personlighet ger studenterna stort förtroende för honom och stor motivation genom hela kursen. Francisco ser till både den insatta studentens behov som den osäkra studentens behov genom att både kunna diskutera djupgående kompetenser med de som inte nöjer sig med grunderna samtidigt som han är ödmjuk och hjälpsam i alla kursens aspekter för de som har svårare för ämnet. Franciscos studenter får alltid något nytt att reflektera över och får alltid bra återkoppling som bidrar positivt till både spel- och den personliga utvecklingen.”

2018

Madeleine Hermann
”Madeleines sätt att tänka på sina studenter är något utöver det vanliga. Hennes sätt att lära ut både pedagogiskt och uppslukande. Hon ser till att vara tillgänglig så mycket som möjligt för sina studenter, vare sig det handlar om en omfattande komplettering eller enbart en simpel matematikuppgift. Hennes sätt att ge återkoppling sker på ett pedagogiskt och proffsigt sätt. Madeleine ser till att studenterna blir hjälpta i största möjliga mån samtidigt som hon ger den enskilde studenten verktygen att själv hitta svar. Madeleines förmåga att skapa glädje i såväl lektionssalen i form av välstrukturerade presentationer och rappa kommentarer, som på lärplattformen i form av högskolans bästa Canvas-upplägg och roliga meddelanden en lördagsmorgon är second to none. Detta blandat med bra system i kursen som belönar närvaro och inlämningar i tid motiverar studenterna att nå sina mål i kursen.

Madeleine är en utomordentlig, ämneskunnig och pedagogisk lärare och blir därför tilldelad priset Årets lärare 2018”

2019

Ulla Haglund
”Med sitt engagemang, sin entusiasm och energi brinner hon för läraryrket och Fysisk Planering. Vikten av att varje student ska känna sig sedd och hörd är för henne oerhört viktig. Hon svarar på frågor – stora som små, och ger studenterna verktyg för att överkomma problem samt glänsa med sina styrkor. Tiden och energin hon lägger ner på institutionen och studenterna, inte bara under enstaka kurs utan under hela läsperioderna, lyfter dem i ämnet. Det är med lika stor glädje hon sprider som vi har äran att få tilldela priset Årets Lärare till Ulla Haglund.”