Studentpolitik

Studentsverige är mycket större än bara Blekinge. För att kunna hänga med och tackla problem som uppstår är Blekinge Studentkår medlem i SFS – Sveriges Förenade Studentkårer. Vi är inte ensamma om att vara medlemmar i SFS, cirka 50 av landets studentkårer är det också. SFS uppger att man i och med detta organiserar cirka två tredjedelar av landets studenter. Eftersom att SFS bara jobbar med nationella frågor och gör det utifrån det verksamhetsprogram som studentkårerna tar fram så kan vår lilla studentkår vara med och påverka regering och riksdag i deras beslutsgång.

Sveriges Förenade Studentkårer

Studentkårer i Samverkan

Samverkande studenter är ett samarbete mellan åtta studentkårer spridda över hela landet. Storleksmässigt liknar medlemskårerna varandra och har enats om att skapa grupperingen Samverkande Studenter för att diskutera nationell utbildningspolitik. Samarbetet ger gemensamma röster inom SFS fullmäktige, vilket ökar inflytandet.

Studentkårer Syd

Studentkårer Syd är ett samarbete som växte fram genom att lärosätena i Skåne och Blekinge skapade ett samarbete under namnet lärosäten syd. Syften med det här samarbetet är att gemensamt driva regionalt påverkningsarbete gällande studentbostäder, kollektivtrafik samt VFU.