Påverka studentkåren

Motioner

Det bästa sättet att påverka hur studentkåren jobbar utan att personligen behöva engagera sig i ett förtroendeuppdrag är att skicka in motioner till fullmäktige. En motion är ett dokument som innehåller följande:
– Bakgrund: Varför motionen skrivs, vad vill du ändra och varför.
– Yrkande: Exakt vad beslutet ska gälla. Tex. ändring av paragraf i stadgan eller liknande.
– Vem eller vilka som står bakom motionen.

Använd gärna vår motionsmall när du skriver din motion.

Detta ska sedan skickas in till styrelsen(at)bthstudent.se innan motionsstopp, som är 14 dagar innan ordinarie Fullmäktigemöte. Behöver du hjälp med att skriva din motion går det alltid bra att kontakta kårstyrelsen.

Fullmäktige

Ett annat sätt att påverka studentkåren är att nominera dig själv till Fullmäktigevalet. Fullmäktige har två möten per termin och väljs av medlemmarna genom valurna. Om du vill ha mer information kan du kontakta valberedningen: val(at)bthstudent.se

Kårstyrelsen

Ett tredje sätt att påverka studentkåren är att skicka in en nominering om att sitta med i kårstyrelsen. Att sitta i kårstyrelsen kräver mycket engagemang men ger samtidigt stora möjligheter att påverka studentkårens arbete. Om du vill ha mer information kan du kontakta valberedningen: val(at)bthstudent.se

Du kan också prata med våra sektioner om hur du påverkar eller engagerar dig i dessa.

projekt och event

Vi får ofta bra idéer från studenter om projekt eller liknande som vi hade kunnat arrangera.  Har du ett förslag på projekt eller en idé om ett event? Men du kanske inte har tid eller möjlighet att genomföra det själv? Skicka in ditt förslag till oss via formuläret nedan så sparar vi den i vår projektbank.

Projekt- och eventanmälan