Påverka

Motioner, fullmäktige och kårstyrelsen.
Utbildningsföreningar och studentrepresentanter.
Regionalt och Nationellt.