Påminnelse Årets Lärare

Vi vill påminna om att det fortfarande går att nominera lärare till året lärare! nomineringar tas emot 26e januari!

För att nominera en lärare till årets lärare ska en nominering inkomma där det utförligt beskrivs varför just din lärare förtjänar att bli årets lärare, ge gärna konkreta exempel som behandlar nedanstående påståenden:

  • Årets lärare brinner för sitt ämne och för att lära ut det.
  • Årets lärare undervisar på ett sätt som underlättar för studenterna att förstå och inhämta kunskap.
  • Årets lärare utmanar sina studenter i deras tänkande samtidigt som de inspirerar och motiverar dem att nå högre kunskap.
  • Årets lärare ger sina studenter återkoppling som är värdefull i lärandet.
  • Årets lärare hjälper och finns tillgänglig för sina studenter när de behöver stöd.

Årets Lärare kommer att få en gratisbiljett (inkl en respektive) till Studentkårens Örlogsbal som hålls den 7e mars, och kommer där få mottaga sitt pris.

Evenemanget går att hitta på följande länk: https://www.facebook.com/events/553542738746641/ Nomineringar sker via mejl till styrelsen@bthstudent.se