Öppet filformat

Bakgrund

På årsmötet 2007 beslutade sig studentkåren för att använda sig av Oasis open document format för lagring och publicering av dokument. Som ett komplement godkändes dessutom att filer publiceras publikt i PDF i en övergångsperiod.

Tyvärr så har det visat sig att skolan valde att fortsätta använda Microsofts office-svit (MSO) som inte har stöd för ODF i grundläggande skede men studentkåren jobbar på att få skolan att installera ett litet instick i MSO som gör att man både kan läsa och skriva ODF utan knep och knåp.

Ett alternativ till MSO hade varit att skolan helt och hållet valde en office-svit som har stöd för ODF från början, ett välkänt exempel är openoffice.org som är helt fritt att använda för alla. Om du inte vill köpa MSO är OO.O en mycket kompetent konkurrent, priset är ju dessutom mycket studentvänligt.
I och med Microsoft Office 2007 Service Pack 2 behöver man inte längre något särskilt instick för att hantera Open Document i MSO.

Läs mer om OpenDocumet på engelska wikipedia.