Nytt presidium

Det fjärde ordinarie fullmäktige är till ända och ett nytt presidium är valt.
Stort grattis till Julia Elmhammar, Kårordförande för Blekinge studentkår 19/20 och Erik Frännfors, Vice Kårordförande för Blekinge studentkår 19/20.

Förutom val till presidium fastställdes även val till nästkommande Fullmäktige. Budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår togs även. Protokoll kommer att finnas på Molnet inom en månad.