Nytt presidium verksamhetsåret 18/19

Efter helgens Fullmäktige är det nu beslutat att Julia Elmhammar kommer att vara Kårordförande för Blekinge studentkår verksamhetsåret 18/19 och Cecilia Feldmanis kommer att sitta som Vice Kårordförande. Det är alltså de som kommer att driva Blekinge studentkårs verksamhet med start 1 juli.
Stort grattis till dem!

Ett tack riktas även till Albin Nilsson och Oliver Lincke för deras arbete som Kårordförande respektive Vice Kårordförande. De nya presidialerna kommer att lära sig mycket från de gamla under överlämningsperioden.