Nomineringen för Sexistenz’19 är nu öppen!

Önskar du sitta med i Sexistenz’19 kan du skicka ett mail till sexistenz@bthstudent.se där du besvarar följande frågor:

-Namn?
-Ålder?
-Hur lång tid har du kvar av din utbildning?
-Varför vill du sitta i Sexistenz?
-Är du medlem i Blekinge Studentkår?
-Har du någon erfarenhet av att arrangera stora evenemang?
-Har du någon erfarenhet av att sitta i en styrelse?
-Kommer du att bo kvar i Karlskrona under hela din mandatperiod (t.o.m. 28/2-2020), så att du kan fullfölja din uppdrag inom styrelsen?
-Vilken post önskar du inom styrelsen? (ordförande, vice ordförande, kassör, evenemangsansvarig, ansvarig för introduktionsveckan, sekreterare eller mentor)

Om du känner någon eller några som du anser vara perfekt lämpade för Sexistenz’19 kan du nominera dem genom att skicka ett mail med deras namn samt email-adress till sexistenz@bthstudent.se.

Ansökan ska senast vara inne den 5:e december.