Kallelse

Om du är intresserad av att få reda på vad som pågår i Blekinge studentkår är du som medlem alltid välkommen på möten som hålls. Utöver närvarorätt har du som medlem också alltid yttranderätt. Det innebär att du kan komma med idéer eller tycka till om det som diskuteras.

Kika in på kallelse.bthstudent.se för att se tid, plats och dagordning för de olika möten som hålls.

Välkomna!