Informationsbrev – Coronavirus

Vad arbetar studentkåren med just nu:  

Studentkårens arbete vad gällande studentinflytande och påverkansarbete sker fortfarande och det är viktigt att ni som nu har er utbildning helt på distans mejlar in till oss om ni stöter på problem med er undervisning, tentor och liknande. Det är nu om något som det är viktigt att vi kommunicerar med varandra. 

Vi vill trycka på att BTH gör allt dem kan för att se till att er utbildning kommer fortgå med så lite problem som möjligt.  

Studentkårens presidie (Kårordförande och Vice Kårordförande) sitter med i BTH:s krisledningsgrupp som har möten regelbundet för att kontinuerligt uppdatera varandra om vad som sker i våra verksamheter.  

Studentkåren fortsätter att arbeta på distans men det betyder inte att det inte går att nå oss! 

Vi har flyttat vårt kontor och gjort det digitalt via vår discord, där är ni välkomna in som vanligt om ni skulle vilja ställa frågor, har funderingar eller bara allmänt vill prata med oss. Vi finns plats där när vi inte är på möte mellan 9–12 varje arbetsdag.  

Vi finns tillgängliga på mejl & telefon som vanligt också. 

Länk till Discord: https://discord.gg/pW5UkCc 

Vad har hänt hittills?  

Jo, tack vare att ni är medlemmar hos oss så möjliggör det för Blekinge Studentkår att vara medlemmar i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) som arbetar för studenternas rättigheter på nationell nivå, något som är extra kritiskt dessa tider!  

Visste ni att SFS kämpade med att få regeringen att ta ett beslut som möjliggör att studenter med beviljat CSN kommer fortsatt få ut studiemedel även om högskolan skulle behöva stoppa utbildningen? 

Läs mer här: https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-23-med-anledning-av-coronaviruset.html#h-Dufarbehalladittstudiestodomskolanstanger 

Sektionen för Internetbaserad Socialisering hjälper till i kampen mot COVID-19 genom att använda datorkraft som dem har över till Folding@Hone, ett globalt projekt för att beräkna hur proteiner “viker” sig, så hjälper dem forskare att forska snabbare inom ämnen så som olika virus och en mängd andra sjukdomar! Det tycker vi är ett superbra initiativ! 

Läs mer om deras arbete här: https://www.facebook.com/SIS.bsk/posts/2930148797050270