Information om höstterminen på BTH

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA STUDENTER för HT20

Idag kom beslutet från BTH om hur höstterminens utbildning kommer att se ut.

Följande inriktningsbeslut gäller för höstens planering:

 • Undervisning och examination sker i normalfallet i digital form. Detta gäller även
  omtentamensperioden i augusti 2020.
 • Campusundervisning tillåts för vissa praktiska och laborativa moment som svårligen kan
  genomföras på distans. Separat beslut om dessa beräknas tas av rektor i mitten av juni efter
  förslag från respektive prefekt.
 • Campus öppnas även för studenter från och med 17 augusti 2020. Vissa restriktioner kan
  fortsatt förekomma, såsom att antalet samtidiga personer begränsas i biblioteket och andra
  ytor där trängsel kan uppstå.

Beslutet gäller planering för undervisning och examination läsperiod 1 2020. Beslut om
planering för läsperiod 2 beräknas tas under september 2020.
Även om detta beslut är BTH:s planerade inriktning för höstens undervisning så måste vi vara fortsatt beredda på att snabbt ställa om i det läge nya riktlinjer kommer från regeringen. Det kan betyda både att vi kan återgå till campusundervisning som vanligt, vilket innebär att BTH:s dispens för att ändra i kursplaner inte gäller längre, eller att vi måste vara ännu hårdare med isolering och distansundervisning.

Ni kan även titta på SVT:s reportage: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/bth-beslutet-idag-fortsatta-distansstudier-till-hosten?fbclid=IwAR3RALsQ1hAwCIFQt8CEMsQ477IPdPG7JmNHvBHDpZiezAKtVBHfMDFiHZk

Blekinge studentkårs hemsida

Vi har även uppdaterat vår hemsida, bthstudent.se med en ny flik helt dedikerad till aktuell information från studentkårens håll om COVID-19. Där länkar vi även vidare till BTH:s sidor med up-to-date information om hur de arbetar med den rådande situatonen.