Information angående avbrott i tjänster som hanteras av SIS

På söndag den 22/9 så kommer det att vara ett avbrott i de tjänster som SIS ansvarar över. Detta på grund av att vi kommer att flytta över servrar till ett annat rack för att underlätta den framtida flytten av serverhallen.

Den beräknade underhållstiden är mellan 14-16, då tjänster som hanteras av SIS ej kommer att fungera, mailen berörs inte av detta underhåll.

Vi du veta mer eller har frågor kan du kontakta sis@bthstudent.se