[Klart]Information angående avbrott i tjänster som hanteras av SIS den 3/5

På söndag den 3/5 så kommer det att vara ett avbrott i de tjänster som SIS driftar.

Detta på grund av att vi kommer att ta bort de servrar som finns i Rotundan för att underlätta den framtida flytten av serverhallen.

Den beräknade underhållstiden är mellan 10-16, då tjänster som hanteras av SIS ej kommer att fungera, mailen berörs inte av detta underhåll.
Det som berörs av detta underhåll är:
  • Alla hemsidor och tjänster som vi hanterar själva.
Vill du veta mer eller har frågor kan du kontakta sis@bthstudent.se.