Brister i utbildningen

Den här sidan är till för dig som hamnat i en konflikt med BTH eller har kritiska synpunkter på din utbildning.

Börja gärna med att ta upp problemet med din lärare, kurs- eller programansvarig. De är oftast lyhörda och villiga att lyssna till din kritik. BTH har en utmärkt översikt över de kanaler som finns tillgängliga för att driva utbildningsfrågor.

Känner du att dina försök är fruktlösa eller att du vill ha hjälp med att föra dialogen mot BTH är studentkåren din vän i nöden. Gäller ditt ärende generella problem med en kurs eller ett program som drabbar fler än bara dig är det oftast bäst att först ta upp saken med din utbildnings- eller linjeförening. De är specialister på just din utbildning och kanske redan arbetar med att lösa problemet utan att du vet om det.

Är problemet du behöver hjälp med av mer personlig karaktär bör du ta kontakt med vårt studentombud tillika vice ordförande genom att ringa eller skicka ett mejl till studentombud(at)bthstudent.se. Denna person arbetar heltid i studentkåren och är expert på studenträttsliga frågor. Kontakta även studentombudet om du är osäker på vart ditt ärende platsar så hjälper vi dig rätt. Examinatorer och lärare får aldrig låta sina personliga känslor och åsikter påverka betygsättningen, men om du som student känner dig utsatt kan studentkåren driva ditt ärende anonymt. Förutom att hjälpa enskilda studenter att driva ärenden agerar vårt studentombud stöd för utbildningsföreningarna i deras arbete. Studentombudet sitter som studentrepresentant i de nämnder och råd där utbildningsfrågor behandlas och är insatt i de lagar och regler som styr dina rättigheter och skyldigheter som student. Med andra ord är detta en person som har, eller med enkla medel kan skaffa sig, stenkoll på vad som gäller i just ditt fall.

Icke utbildningsrelaterade brister

Om du har ett problem med skolan som inte rör din utbildning, utan till exempel att du anser att städningen sköts dåligt eller om du anser att någon lokal på BTH verkligen behöver ses över så kan du också ta dessa ärenden med oss. Kom till vårt kontor på J-husets andra våning eller mejla presidiet(at)bthstudent.se så ser vi till att ta ditt ärende vidare.

Vår policy är att driva ärenden åt våra medlemmar. Vi står dock självklart till buds med enklare rådgivning och svar på frågor även till studenter som ännu inte hunnit bli medlemmar. Kåren är en viktig krockkudde och genom att vara medlem ser du till att den finns där för andra även när du inte behöver den själv. I gengäld gör deras medlemskap att du själv sitter säkert om olyckan skulle vara framme för dig.