Kallelse

Som medlem i Blekinge studentkår har du närvaro- och yttranderätt på alla möten som sker i organisationen. Detta innebär att du är välkommen på alla möten och har rätt att yttrycka din åsikt. Det kanske finns någon speciell kurs du vill att utbildningsföreningarna ska hålla ett extra öga på eller ett event du tycker att någon borde arrangera. Nyttja din rätt som medlem och uttryck dina åsikter.

För att veta när ett möte hålls samt vad som är på dagordningen är det lämpligt att läsa kallelsen