Engagera dig!

Att engagera sig i sin studentkår, om så som en ledamot i en styrelse eller som presidial är ett stort plus till ditt CV och gör dig extra attraktiv på marknaden.

Är du intresserad av att engagera dig i några av studentkårens högsta organ?
Just nu söker vi dig som vill sitta i något av följande:

Fullmäktige samt talman
Kårstyrelsen och presidiet
Studentrepresentant
Verksamhetsrevisor

Såhär söker du eller nominerar någon annan till alla poster förutom presidiet:
Via detta formulär: https://form.bthstudent.se/valberedningen/

Såhär söker du eller nominerar någon till presidiet:
Mejla in ansökan om intresse till val(at)bthstudent.se. Vänligen bifoga ett personligt brev samt CV. Tips om passande personer till dessa poster välkomnas varmt på samma mailadress.

Deadline för att nominera någon annan: 29 mars, fredag.
Deadline för att själv ansöka samt acceptera en nominering: 1 april, måndag.

Vad innebär det?

Det kan vara svårt att veta vad de olika rollerna faktiskt innebär.
För att förenkla ditt val har vi gjort en sammanfattning av de olika rollerna som du kan söka till!
Vad vill du läsa mer om?
Fullmäktige
Kårstyrelsen och presidiet
Studentrepresentanter – Du skickas till vår specifika flik om detta
Verksamhetsrevisor

 

Fullmäktige och talman

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och består av 21 ledamöter. Fullmäktige sammanträder två gånger per termin.
Som ledamot i Fullmäktige är du med och beslutar om organisationens samlade verksamhetsplan, stadga, budget och styrdokument. Där har du direkt påverkan till att utveckla studentkåren till det bättre!

Mer information om Fullmäktige hittar du här.

Tillbaka upp

 

kårstyrelsen och presidiet

Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande och minst 3 ledamöter. Nedan kommer korta beskrivningar om de arbetsroller som återfinns inom kårstyrelsen och vill du veta mer om rollerna som ledamot i kårstyrelsen, mejla styrelsen(at)bthstudent.se.

Kårordförande – Det strategiska ledarskapet
Kårordförande har det övergripande ansvaret för organisationen samt ser till att viktiga arbetsuppgifter utförs i tid och korrekt. Personen överser och koordinerar kårstyrelsens arbete.
I rollen är man även studentkårens ansikte utåt, arbetar tätt med sektionerna och är deras kontaktperson.
Du ansvarar för externa – och näringslivskontakter.
Kårordförande har även högsta ansvaret för kontakten med BTH ledning och är studentrepresentant i högskolestyrelsen.
Det är en stor roll som kräver att man kan hålla huvudet kallt i pressade lägen och kunna ha många bollar i luften.
Du lär dig ledarskap på hög nivå, delegera arbetsuppgifter och så mycket mer.

Vill du veta mer vad rollen innebär?
Mejla då ordforande(at)bthstudent.se

Vice kårordförande – Det operativa ledarskapet
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas. Man agerar studentombud genom att handgripligen hjälpa medlemmar som har problem med sin utbildning.
Du arbetar tätt med våra utbildningsföreningar och är deras kontaktperson.
Detta är en väldig utbildning – och rekryteringsfokuserad roll men är extremt givande då du lär dig väldigt mycket om studenters rättigheter och skyldigheter och så mycket mer.

Vill du veta mer?
Mejla vice(at)bthstudent.se

Sekreterare
Kårstyrelsens sekreterare dokumenterar kårstyrelsens arbete. Du för protokoll under kårstyrelsens möten och ansvarar över att de justeras, skrivs under och laddas upp på studentkårens webbplats.
Du är även ordinarie sekreterare vid studentkårens fullmäktigesammanträden.

PR – & Informationsansvariga
PR-& informationsansvariga har det övergripande ansvaret för information och marknadsföring för studentkårens räkning. Detta berör både information som studentkåren eller dess organ skickar ut som alla kan se, samt dokument som rör verksamheten som går ut internt.
PR-& informationsansvariga har ett ansvar att arbeta utefter, och med att utveckla, studentkårens grafiska profil.
Det grafiska arbetet kan genomföras genom studentkårens marknadsföringsorgan, som de PR-& Informationsansvariga leder och ansvarar över.
Man har även en god kontakt med BTHs kommunikationsavdelning som mer än gärna hjälper till i frågor gällande marknadsföring och informationsspridning.
Här man även ett utmärkt tillfälle att undersöka nya och spännande sätt att marknadsföra studentkåren!

Samverkansansvarig
Som samverkansansvarig är du en extra kontakt för näringsliv och externa relationer. Du ansvarar för att samordna studentkårens näringslivskontakter och även hjälpa organens näringslivsansvariga med deras näringslivskontakter.
Samverkansansvarig är även tillsammans med kårordförande, projektledare över Blekinge arbetsmarknadsdag.
Denna roll ger dig goda kontakter med företag runt om i Blekinge men även i övriga Sverige!

Evenemangskoordinator
Som evenemangskoordinator ansvarar du för helhetsplaneringen av studentkårens diverse evenemang och samordning mellan organ inför större evenemang.
Man ansvarar även för kårstyrelsen egna evenemang såsom kick-off för våra förtroendevalda, medlemsfrukost och mycket mer.
Som evenemangskoordinator får du lära dig allt om planering av små som stora event!

Nationell samordnare
Den nationella samordnaren har övergripande ansvar för studentkårens nationella samarbeten. Du har god kontakt med andra studentkårer via SFS (Sveriges Förenade Studentkårer), SamS (Samverkande Studenter) och SKS (Studentkårer Syd).
Du är påläst på SFS och SamS stadgor och styrdokument, du är en av studentkårens representanter vid träffar med SamS eller SFS medlemsmöten och knyter goda kontakter och diskussioner med andra studentkårer i Sverige.
Som nationell samordnare får du goda kunskaper om studentpolitik och även erfarenheter utöver det vanliga!

Expeditionsansvarig
Här har du det övergripande ansvaret för studentkårens expedition. Du ser till att det beställs varor till vårt kårcafé och även se över vilket utbud vi ska ha.
Expeditionsansvarig håller även i utbildning för nya jobbare i kårcaféet.
Du får även chansen att utveckla expeditionsverksamheten och se över arbetsmiljön i expeditionen

Tillbaka upp

Verksamhetsrevisor

Som verksamhetsrevisor har du anknytning till, eller ha insikt i, studentkårens arbete. Du granskar studentkårens verksamhet kontinuerligt under verksamhetsåret. Här krävs det att du är insatt i stadgan och verksamhetsmål samt har löpande kontakt med verksamheten och är insatt i de frågor som är aktuella.
Tillbaka upp