Ekonomichef

Blekinge Studentkår söker ny ekonomichef

Basfakta
Anställningsform: Deltid enligt överenskommelse, tillsvidareanställning.
Provanställning 6 månader.
Lön: Fast månadslön
Antal platser: 1
Platsen tillsätts fr.o.m: 2018-06-01
Ansökningar skickas till styrelsen@bthstudent.se och ska innehålla CV, ett personligt brev och löneanspråk.
Hemsida, arbetsgivare: www.bthstudent.se
Antal anställda: 3

Om oss
Blekinge Studentkår är en sammanslutning av studerande vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) med syfte att bedriva studiebevakande verksamhet samt tillvara medlemmarnas intressen angående deras studier på en lokal, nationell och internationell nivå i allmänhet samt vid BTH i synnerhet. Studentkåren tillvaratar även medlemmarnas studiesociala intressen (Blekinge studentkårs stadga, 1. Kapitel, 1 & 2 §§).

Blekinge studentkår har två heltidsarvoderade, Kårordförande och Vice Kårordförande, samt 90 ideellt arbetande förtroendevalda utspridda på sex stycken Sektioner och sju stycken Utbildningsföreningar. Sektionerna och utbildningsföreningarna överses av Kårstyrelsen, som Kårordförande och Vice Kårordförande leder. Studentkårens högst beslutande organ är Fullmäktige som leds utav en talman och består av 21 delegater. En stående punkt på fullmäktiges dagordning är ”Ekonomisk redovisning” där ekonomichefen förväntas redovisa hur ekonomin ligger till och hur väl den följer årsbudgeten. Varje enskilt organ har sina egna ordförande, sekreterare och kassörer. Ekonomichefen har mest kontakt med organens kassörer. Utöver ovan nämnda organ har vi även verksamhetsrevisorer, ekonomiska revisorer och en valberedning samt flertalet utskott. Ekonomichefen idag all kontakt med de ekonomiska revisorerna.

Blekinge Studentkår omsätter ca tre miljoner kronor årligen, där större delen av omsättningen är våra två pubar, det statliga bidraget samt medlemsavgifter, löneutbetalningar. All denna ekonomi bokförs av ekonomichefen, med viss hjälp från organens kassörer.

Om dig
Vi söker dig med erfarenhet av ekonomi-, bokföring- eller kansliarbete som söker efter ett lugnare deltidsjobb. Som person är du engagerad i verksamheten du arbetar för. Du är social och tycker om interaktion med andra människor.

Dina kvalifikationer:

 • Relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet.
 • Flytande svenska i tal och skrift.
 • Ha ett intresse samt grundläggande förståelse för ekonomi.
 • Datorvana.

Dina egenskaper:

 • God kommunikations- och samarbetsförmåga.
 • Strukturerad och organiserad.

Meriterande:

 • Erfarenhet från ideellt engagemang.
 • Styrelseerfarenhet.
 • Engelska i tal och skrift.

Dina arbetsuppgifter

Allmänt:

 • Betala fakturor och externa utlägg.
 • Fördela ut sådant som ska rapporteras av sektionerna, ex vis: Stim, Sami och restaurangrapporter till respektive sektion.
 • Sortera in allt i pärmar, d.v.s. Fakturor, kvitton, barrapporter, expeditionsrapporter mm.

Fakturering:
Fakturera utefter de underlag som kommer in.

 • Beviljade ansökningar från Studentregion Blekinge, sponsringsavtal, hyror, mm.
 • Sponsorbidrag
 • BAM (Blekinge Arbetsmarknadsdag)
 • Fakturera åt pubsektionen i Karlskrona efter underlag i från dem.
 • Övrig fakturering.

Löner:

 • Registrera löner i löneprogrammet och betala ut dem.
 • Betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.
 • Registrera förändringar hos Collectum.
 • Skriva arbetsgivarintyg till de som slutar.

Bokföring:

 • Bokföra alla transaktioner löpande.
 • Samla de olika sektionernas bokföring med underlag i respektive pärm.
 • Vid månadens slut: ta ut kontoutdrag och sortera in alla verifikationer i den ordning de är angivna på bankutdraget.
 • Arkivera allt efter bokslut, revision och godkännande i FUM.
 • Verifikationer, kan slängas efter sju år.
 • Bokslut bevaras.

Bankkort:

 • Ansöka om bankkort för de valda förtroendevalda som ska ha kort.
 • Korten ska kopplas till det konto som den förtroendevalda ska ha tillgång till.
 • Skriva avtal med respektive kortinnehavare.
 • Avsluta kort när förtroendevald avgår från sitt uppdrag.

Bankonton och Swish:

 • Se till att Swishkontona kopplas till rätt bankkonto.
 • Betalningar från UNICORE gäller kåravgifter.

Övrigt:

 • Registrera uppgifter till SCB, eller andra organisation där vi är skyldiga att svara.
 • Träffa organen i Karlshamn regelbundet för avstämningar, förändringar mm.
 • Hålla arkivet ajour, arkivera och slänga efter hand.
 • Hålla kontakt med studentkårens bankkontakter, Swedbank i Karlskrona och Sparbanken i Karlshamn.
 • Regelbundna avstämningar med alla sektioner.
 • Se till att alla sektioner har fått information om de ekonomiregler som gäller.
 • Hålla reda på viktiga dokument.
 • Bevara tidningsurklipp.
 • Rapporter till STIM och SAMI.

Årsslut:

 • Rapport till FORA m.fl.
 • Traditionellt bokslutsarbete, både för hela Blekinge studentkår och ekonomiska rapporter till sektioner och utbildningsföreningar.
 • Avstämning av alla kassor, kortbetalningar och Swishkonton.
 • Lägga upp nya pärmar, register mm, inför nytt bokföringsår.
 • Arkivera verifikationer och gallra ut det som kan gallras.
 • Arkivera bokslut, deklarationer mm.
 • Arkivera lönehandlingar.

Din tid hos oss
Din arbetsplats kommer vara i enskilt kontor eller delat kontor med antingen studentkårens arvoderade eller BTHs anställda. Området är en klassisk campusmiljö med mycket studenter och högskolepersonal. Dina huvudsakliga möten kommer vara med studenter. Eftersom de förtroendevalda som finns i organisationen byts ut varje eller vartannat år så blir ekonomichefen grunden till mycket av kontinuiteten i organisationen.

Processen
Efter inkommen ansökan behandlas den av Kårstyrelsen. Kårstyrelsen avgör sedan om du går vidare till intervju. Platsen tillsätts under juni månad och sedan fungerar sommaren som en överlämningsperiod där du jobbar nära vår nuvarande ekonomichef för att på bästa sätt kunna ta över hennes arbetsuppgifter.

Frågor ställs till:
Kårordförande Albin Nilsson, albin.nilsson@bthstudent.se eller
Ekonomichef Birgitta Möller, birgitta.moller@bthstudent.se