Studentekonomi

Studiemedel via CSN

Som student är det viktigt att söka studimedel via CSN. Anledningen till att det är viktigt beror inte bara på att det är din huvudsakliga inkomst utan på att din sjukförsäkring är kopplad till att du har studiemedel, inte till att du är student. Sjukförsäkringssystemet för studenter är #heltsjukt och genom vår medverkan i SFS – Sveriges Förenade Studentkårer driver vi på politiker för att det ska bli en ändring på detta.

Vi rekommenderar att söka studiemedel för en lång period, det vill säja sök hellre studiemedel för hela läsåret direkt än en gång per termin. Varje gång du söker studiemedel utvärderar CSN ifall du uppfyllt kraven för fortsatt studiemedel och ifall du då har poäng som inte blivit inrapporterade riskerar du att blir utan studiemedel. Genom att söka för ett helt läsår i taget minimerar du risken.

Bostadsbidrag

Som student kan du ha rätt till bostadsbidrag från Försäkringskassan. Hur mycket bidrag du kan få beror på din årsinkomst. Försäkringskassan räknar 80 procent av studiebidraget som inkomst (du ska alltså endast räkna på bidragsdelen, inte lånedelen). Ifall du arbetar extra vid sidan av studierna är det viktigt att du kontinuerligt rapporterar in detta – om du tjänat för mycket riskerar du att bli återbetalningsskyldig.