Årets Lärare 2017

Studentkåren har som återkommande mål i sin verksamhetsplan att utse årets lärare. Som tidigare år så öppnade Kårstyrelsen upp en nomineringsperiod där högskolans studenter tilläts skicka in nomineringar på vilka lärare de ansåg passade in på titeln ”Årets Lärare.” Årets lärare skulle utses baserat på följande kriterier:

 • Årets lärare brinner för sitt ämne och för att lära ut det.
 • Årets lärare undervisar på ett sätt som underlättar för studenterna att
  förstå och inhämta kunskap.
 • Årets lärare utmanar sina studenter i deras tänkande samtidigt som de
  inspirerar och motiverar dem att nå högre kunskap.
 • Årets lärare ger sina studenter återkoppling som är värdefull i lärandet.
 • Årets lärare hjälper och finns tillgänglig för sina studenter när de
  behöver stöd.

Nomineringsperioden var öppen mellan den elfte december och den femte januari. Totalt blev 17 lärare nominerade, utspritt på sju institutioner från båda fakulteterna. Könsfördelningen på både de nominerade och de som nominerade var 55%/45% män/kvinnor. Många mycket utförliga och bra nomineringar inkom, och Kårstyrelsen gläds av att se att det finns som många undervisande lärare på Blekinge tekniska högskola som studenterna tycker om. I slutändan kan dock endast en väljas till årets lärare.

Blekinge studentkår har bestämt att utse följande undervisande lärare till Årets Lärare 2017:

Francisco Lopez Luro

Med motiveringen:

”I världen av spelutveckling är 3D-programmering ett högt trappsteg för många att kliva upp på. 3D-programmeringen lägger ett bastant fundament för hela spelutbildningarna och innefattar kunskaper i såväl linjär algebra som programmering och konceptuell visualisering. Som ett fantastiskt stöd för att BTHs spelstudenter ska kunna övervinna denna utbildningsmässiga flaskhalsen finns Francisco Lopez Luro. Francisco möter spelstudenterna tidigt i deras utbildning och lyckas att lära ut ett otroligt avancerat ämne för en väldigt stor mängd juvenila studenter. Franciscos passion för ämnen genomsyrar hela det stora utbildningsmomentet. Hans passion och intresse för ämnet i kombination med en öppen, avslappnad och ödmjuk personlighet ger studenterna stort förtroende för honom och stor motivation genom hela kursen. Francisco ser  till både den insatta studentens behov som den osäkra studentens behov genom att både kunna diskutera djupgående kompetenser med de som inte nöjer sig med grunderna samtidigt som han är ödmjuk och hjälpsam i alla kursens aspekter för de som har svårare för ämnet. Franciscos studenter får alltid något nytt att reflektera över och får alltid bra återkoppling som bidrar positivt till både spel- och den personliga utvecklingen.”

Tack till alla som skickade in skickade nomineringar!