Ansök eller nominera någon till Valberedningen 19/20

Ansökningen till Valberedningen öppnar den 1:a augusti.

Valberedningen arbetar med att bereda val samt ta fram förslag på nästkommande års styrelse bland de valen de bereder. Alla val bereds av Valberedningen med undantag för ekonomiska revisorer, utbildningsföreningar och sektioner.

Kan du se potential i dina medstudenter och medlemmar?
Ansök till Valberedningen och gör skillnad!

Vet du någon som har potentialen att sitta med i Valberedningen?
Nominera dem!

Du hittar formulären på form.bthstudent.se/valberedningen
Vid frågor, mejla val@bthstudent.se